Програм рада Народне библиотеке “Ресавска школе“ за 2023. годину

Програм рада Народне библиотеке “Ресавска школе“ за 2023. годину    Народна библиотека „Ресавска школа“ је јавна установа у области културе, зато је Програм припремљен у складу са законским прописима : – Законом о култури („Службени гласниРС“, бр.72/2009, 13/2016, 6/2020, 4/2021 и 78/2021) – Законом о библиотечко-информационој делатности(„Службени гласник РС“, бр.50/2011 и 78/2021) – Статут Народне…

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РЕСАВСКА ШКОЛА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА Народна библиотека „Ресавска школа“ као културно и информационо средиште општине Деспотовац, има задатак да свим грађанима обезбеди различите изворе информација без обзира на њихову националност, веру, језик, економски, радни статус и образовање. Библиотека спроводећи своју делатност, поштује Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о култури, Закон о јавним службама, Закон о издавачкој…

Музеј жртава геноцида

Истински смо захвални бројним појединцима који својим даровима свакодневно обогаћују наше музејске збирке и фондове. Наша Збирка фотографија из дана у дан је све богатија и већ броји више од 20.000 јединица грађе. Данас вам представљамо фотографију насталу у немачком логору за официре у Нирнбергу на којој је овековечена велика група заробљених старешина Војске Краљевине…

Дан Библиотеке

Дан библиотеке 30. март 2023. године, обележен је пригодном прославом: Поштоване госте, пријатеље библиотеке поздравила је директорка Драгана Милутиновић Симић и наградила читаоце са највише прочитаних књига: Вида Тасић (предшколац), Јана Несторовић (ОШ од 1-4 разреда), Маша Миљковић (ОШ од 5-8 разреда), Анђелка Стојковић (средња школа), Радмила Јовановић и Саша Обрадовић (запослени), Секула Комненовић (пензионер)…

Фонд некњижне грађе

Фонд некњижне грађе Осим периодике (листови дневне штампе и часописи), Библиотека располаже и богатом збирком тзв. некњижне грађе коју чине преко 10.000 библиотечких јединица. Најзаступљенија је фотографска грађа, потом пропагандни (позивнице, плакати и каталози), рукописни и картографски материјал, документалистика, музикалије,стенографске белешке, скупштинска документа, електронски записи на ЦД-у, ДВД-у и другим медијумима. Библиотека располаже колекцијом слика,…