Фонд некњижне грађе

Осим периодике (листови дневне штампе и часописи), Библиотека располаже и богатом збирком тзв. некњижне грађе коју чине преко 10.000 библиотечких јединица. Најзаступљенија је фотографска грађа, потом пропагандни (позивнице, плакати и каталози), рукописни и картографски материјал, документалистика, музикалије,стенографске белешке, скупштинска документа, електронски записи на ЦД-у, ДВД-у и другим медијумима.

Библиотека располаже колекцијом слика, скулптура, машина (апарата) и употребним предметима који су коришћени у ранијим периодима бављења библиотечком и административном делатношћу. Фонд је у затвореном приступу и користи се искључиво у библиотеци, дигитализација ће омогућити чување оригинала и већу доступност фонда.