Завичајна грађа

Завичајну грађу Библиотеке чини богата збирка књижне и некњижне грађе која се прикупља од 1981. године. Збирка располаже са неколико стотина издања историографског карактера која  се тичу општине Деспотовац и околине. Такође, у овом фонду се чувају  стотину до сада објављених издања Народне библиотеке “Ресавска школа”, као и бројне поклон књиге познатих и мање познатих аутора.

Завичајну збирку чине Старе књиге и Ретке књиге.

Ретке књиге

 • О слободи
   издање, Џон Стјуарт Мил, Београд: Свесловенска књижница М.Ј. Стефановић, 1912.
 • О настави и образовању
  А. Станојевић, Нова штампарија – Давидовић: Београд 1913.
 • Привреда и трговина у Новој Србији, књига 1
  Мита Димитријевић, Нова штампарија Саве Раденковића и брата: Беогад 1913.
 • Задужбина Димитрија Стаменковића, књига 8
  Државна штампарија Краљевина Србије: Београд 1914.
 • Државно-грађанско васпитање:Принципијелна питања политичке етике и политичке педагогике
  Ф.В. Ферстер (с немачког превео Д.В. Бакић), Штампарија
  „Св. Сава”: Београд 1914.
 • Жене другога царства, књига 63-64
  (Романи најчувенијих аристократкиња за владање Наполеона III), Фредерик Лолие (с француског превео и уредио др Никола Андрић), Наклада КР Земаљске тискаре: Загреб 1917.
 • О раду доктора Јована Ст. Кујачића из науке о чувању здравља, књига 22,
  Стојан Живадиновић, Српска краљевска академија – издање Задужбине Димитрија Стаменковића: Београд 1941.
 • Техничке мелиорације земљишта, књига 9
  М. Ненић, Задужбина Луке Ћеловића Требињца, Београд 1941.
 • Србија и Арбанија (један прилог критици завојевачке политике српске буржоазије, Димитрије Туцовић с предговором)
  Милован Ђилас, Култура: Београд, Загреб 1945.
 • Историја новога века (од француске револуције до Париске комуне 1789-1870.) 3 издање
  А. В. Јефтимов, с руског превео В.И. Антонијевић, „Просвета” Државно издавачко предузеће Србије: Београд 1945.
 • Мутивода/Вања Радауш
  Оноре де Балзак (превод Рудолф Маихнер), Накладе А. Велзек: Загреб 1945.

У фонду су и 115 бројева локалног гласила “Наша комуна” која је излазила из штампе од 1967. до 1992. године. Сви бројеви “Ресавске речи” локалног месечника који је наследио “Нашу комуну” и био објављиван од 1992. до 1998. године.

У оквиру Одељења је и обиље библиотечке грађе некњижног карактера, преко 10.000 фотографија  међу којима је највише оних из периода  рада друштвено-политичких организација средином и крајем прошлог века, такође, доста документационог материјала из овог периода  и велики број плаката, позивница, каталога и другог пропагандног материјала о бројним културним и осталим догађањима у општини Деспотовац.