Фонд некњижне грађе

Фонд некњижне грађе Осим периодике (листови дневне штампе и часописи), Библиотека располаже и богатом збирком тзв. некњижне грађе коју чине преко 10.000 библиотечких јединица. Најзаступљенија је фотографска грађа, потом пропагандни (позивнице, плакати и каталози), рукописни и картографски материјал, документалистика, музикалије,стенографске белешке, скупштинска документа, електронски записи на ЦД-у, ДВД-у и другим медијумима. Библиотека располаже колекцијом слика,…