Статут НБ „Ресавска школа“

Програм рада Народне библиотеке “Ресавска школе“ за 2023. годину    Народна библиотека „Ресавска школа“ је јавна установа у области културе, зато је Програм припремљен у складу са законским прописима : – Законом о култури („Службени гласниРС“, бр.72/2009, 13/2016, 6/2020, 4/2021 и 78/2021) – Законом о библиотечко-информационој делатности(„Службени гласник РС“, бр.50/2011 и 78/2021) – Статут Народне…

Програм рада Народне библиотеке “Ресавска школе“ за 2023. годину

Програм рада Народне библиотеке “Ресавска школе“ за 2023. годину    Народна библиотека „Ресавска школа“ је јавна установа у области културе, зато је Програм припремљен у складу са законским прописима : – Законом о култури („Службени гласниРС“, бр.72/2009, 13/2016, 6/2020, 4/2021 и 78/2021) – Законом о библиотечко-информационој делатности(„Службени гласник РС“, бр.50/2011 и 78/2021) – Статут Народне…

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РЕСАВСКА ШКОЛА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА Народна библиотека „Ресавска школа“ као културно и информационо средиште општине Деспотовац, има задатак да свим грађанима обезбеди различите изворе информација без обзира на њихову националност, веру, језик, економски, радни статус и образовање. Библиотека спроводећи своју делатност, поштује Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о култури, Закон о јавним службама, Закон о издавачкој…