Чланством се стиче право на већину услуга које Библиотека пружа

Из општег фонда Библиотеке могу се позајмити највише 3 књиге на период од 15 дана. У случају оправдане потребе овај рок се може продужити договором у Библиотеци, телефоном и мејлом.

Књиге и грађа из референсног, завичајног, из фонда периодике и других збирки, може се користити само у читаоницама Библиотеке.

Књиге које не поседује Народна библиотека “Ресавска школа” могуће је обезбедити из фондова других библиотека путем тзв. међубиблиотечке позајмице с тим што је заинтересовани за овај вид позајмице дужан да плати трошкове поштанских услуга.

Уколико се тражена књига већ налази на читању, исту је могуће резервисати и у договору са библиотекаром преузети.

Библиотека је претплаћена на 4-5 листова дневне штампе (Политика, Новости, Блиц) и 3-4 часописа ( НИН, Печат). Десетак наслова перидичних издања Библиотека добија бесплатно (Нови пут, Поморавље, Шуме, Република, Глас осигураника, Новине београдског читалишта, Вести, Индија…) тако да је члановима свакодневно на располагању око двадесетак листова и часописа које могу читати у читаоницама Библиотеке.

Читаонице Библиотеке у Деспотовцу и Ресавици могу се користити свакодневно. Установе и предузећа чији је оснивач СО-е Деспотовац,  могу бесплатно користити и друге библиотечке простор за организовање својих активности. Коришћење библиотечког простора уз надокнаду коју утврђује УО Библиотеке, могуће је и од стране свих заинтересованих лица, удружења и предузећа са територије општине Деспотовац.

Због природе посла сви библиотечки компјутери су умрежени и имају стални приступ интернету. Овим су створени услови да  и  чланови Библиотеке имају могућност бесплатног коришћења интернет услуга у области библиотечко-информационих  области. За ове намене опредељен је један компјутер који се налази у читаоници Библиотеке.

Чланством у Библиотеци стиче се право на скенирање и штампање текстова из публикација које се не могу позајмљивати на кућно коришћење.